Läti kompanii SIA TILTS, mis tegeleb sildade, viaduktide ja muude rajatiste projekteerimise ja ehitamisega auto- ja raudteedel nii Lätis, Leedus; Eestis kui ka Venemaa loodeosas, asutas 1996.aastal filiaali Eestis - OÜ TILTS Eesti filiaal. 2001.aastal otsustavad asutajad pidevaks tegevuseks Eesti Vabariigi territooriumil luua vajaliku tootmisbaasi kohalike spetsialistide kaasamisega.

Osa seadmeid ning vajalikku orgtehnikat anti filiaalile üle Lätist, osa soetati aga Eestis. 2001.aasta aprillis avati kontor. Loodi allüksus, mis on võimeline teostama ettevõtte tegevussfääriga ettenähtud töid Eesti Vabariigi territooriumil. Filiaal koos kompaniiga SIA TILTS osales 2001.a. raudteesildade rekonstrueerimisel Eestis, silla ehitusel üle VIA Baltica trassil asuva Lilaste jõe Lätis. Osaleti Eesti ja Venemaa piiril asuva Sõpruse silla remondis, Paldiski sadamas kai rekonstrueerimisel, kohtvaiade puurimisel läbimõõdus 1180 mm. Sealsamas meie varustus võimaldab teostada puurimistöid läbimõõdus 620 ja 820 mm. Eeliseks on et antud töid saab teostada keeruliste geoloogiliste struktuuriga pinnastes. Teostatakse raudbetoontorude ehitust raudteetrassi all jms. Alates 2002.a. maikuust teostatakse sildade ja torude remonti trassil Tallinn – Tartu – Luhamaa (Riigihanked № 002384, № 004425)
Filiaal omab rahvusvahelist sertifikaadi ISO 9001-2000 mille tõendab auditeerimise käigus igaaastaselt.

OÜ TILTS Eesti filiaal tegevus sisaldab endas nii Läti kompanii SIA TILTS esindamist Eesti Vabariigi territooriumil vastavalt kehtivale seadusandlusele, kui ka äriregistris märgitud iseseisvat tegevust , mida kinnitavad Eesti Vabariigi territooriumil kehtivad litsentsid. Peamiseks tegevusalaks on sildade, viaduktide ja muude rajatiste projekteerimine ja ehitamine auto- ja raudteedel, mis sisaldab endas kõiki ehitus- ja projekteerimistöid – objektide üleandmise kliendile(võtmed kätte).

Süsteemis kehtestatud ehitus- ja projekteerimistööde kvaliteedinõuete saavutamiseks firmal TILTS on sisemine filiaalide vaheline pikaajaline kokkulepe teenuste osutamise objektide projekteerimisel, insener-ettevalmistuse alal ning spetsiaalse ehitustehnika ja –seadmete kasutamises.
Kampaania filiaali tegevus Eestis iga aastaga laieneb, mida soodustab tihe konkurents Eesti ehitusturul .
Esile on tulnud firmad, millistel on eesrindlik tehnoloogia ja kaasaegsed juhtimise meetodid ja mehhanismid.